·         SINIR DIŞI (DEPORT) ETME NEDİR?

Deport, bir kişinin bulunduğu ülkede yasal bir izin (oturma izni, öğrenci oturma izni gibi) veya vatandaşlık hakkı olmaksızın bulunması veya belirli nedenlerle yasal statüsünün iptal edilmesi sonucu, zorla ülkeden çıkarılması işlemidir. Sınır dışı olarak da adlandırılan deport ile ilgili hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almıştır. Buna göre yabancılar sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülke ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

·         SINIR DIŞI (DEPORT) EDİLEBİLECEK KİŞİLER KİMLERDİR?

Sınır dışı edilebilecek kişiler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

-      5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,

-      Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,

-      Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

-      Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,

-      Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,

-      Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

-      İkamet izinleri iptal edilenler,

-      İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,

-      Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,

-      Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler,

-      Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

-      Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar,

-      İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar,

-      Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

·         SINIR DIŞI (DEPORT) KARARI

Sınır dışı etme, kararı vermeye yetkili merci valiliklerdir. Valilik bu kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veyahut re’sen alabilir.

Sınır dışı etme kararı yabancıya ya da yasal temsilcisi veyahut avukatına tebliğ edilir. Eğer sınır dışı edilecek olan yabancı bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir. 

Deport kararı alan yabancının doğrudan sınır dışı edilmesine karar verilir veya yabancı hakkında sınır dışı etme kararının yanı sıra, terk süresi tanınarak Türkiye’yi terke davet kararı veyahut idari gözetim kararı alınabilmektedir.

·         SINIR DIŞI (DEPORT) ETME KARARINA İTİRAZ

Hakkında sınır dışı edilme kararı verilmiş olan kişi kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, mahkemeye başvurduğunu kararı veren makama da bildirmelidir. İdare mahkemesi sınır dışı edilme kararına karşı yapılan itirazı en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırır. Mahkemenin değerlendirme sonucunda vermiş olduğu kararlar kesindir.

Kişi eğer ki süresi içerisinde sınır dışı etme kararına karşı yargı yoluna başvurmuş ise dava sonuçlanıncaya kadar sınır dışı etme kararı yerine getirilmeyecektir. Yani, hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar kişi sınır dışı edilmeyecektir.