Türk Borçlar Kanununa 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde ile konut kiralarına %25 kira artış sınırı getirilmişti. Bu düzenleme kapsamında konut kira artış oranının tavanı %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı.

1 Temmuz 2024 itibariyle geçici madde ile gelen %25 kira artış sınırı kalkacak. Bu durum kira artış bedeli neye göre belirlenecek sorusunu gündeme getiriyor. 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra konut kiraları bakımından yenilenecek kira sözleşmelerinde artış TBK m. 344/1’e göre belirlenecektir.

TBK m.344/1, ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.’ Yani diğer bir ifadeyle kira bedeline yapılan artış oranı TÜFE’nin üzerinde olamaz.

Kira sözleşmesinde TÜFE’nin üzerinde bir artış oranı belirlenemez, eğer belirlenir ise TÜFE’yi aşan kısım kısmi olarak hükümsüzdür.

Bunun yanında kiraya veren 1 Temmuz 2024’te dönem sonu ise kira bedelini istediği gibi arttıramaz. Sözleşmede kira bedelinin artışı konusunda hüküm yoksa ve taraflar anlaşamazsa, artış miktarını hakim belirler. Hakimin de belirleyeceği oranın üst sınırı TVK M.344/1 gereği TÜFE’dir.

Ayrıca 1 Temmuz 2024’ten itibaren tüm konut kiralarının arttırılacak diye de bir düzenleme yoktur. Kira bedeli ancak dönem sonunda arttırılabilir. Örneğin, kira dönemi 1 Ekim 2024’te bitiyor ise, kira artışı ancak 1 Ekim 2024’te yapılabilir.