MOBBİNG NEDİR?

Mobbing, en kısa açıklaması ise psikolojik tacizdir. Bir başka deyişle, iş yerinde işverenin veyahut iş yerinde çalışanların bir diğer kişiye karşı onu pasifize etme veya istifa etmesi gibi nedenleri amaçlayarak sistematik bir biçimde gerçekleştirdikleri bu kişilerin mesleki yeterliliğine ve sağlığına zarar veren, iyi niyetli olmayan kasıtlı olumsuz davranışların tamamıdır.

  • MOBBİNG UNSURLARI NELERDİR?

-Mobbing, olumsuz bir davranış içermelidir.

- İş yerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

- Sistematik olarak yani belirli aralıklarla gerçekleşmesi gerekmektedir.

- İşçinin işten ayrılmaya zorlanması, aşağılanması, özgüvenini kaybetmesinin sağlanması, mobbingin unsurları arasında yer almaktadır.

  • İŞVEREN MOBBİNGTEN SORUMLU MUDUR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 417 bu konuya açıklık getirmektedir. Bu maddeye göre, ‘İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.’

İşveren mobbing uyguluyor ise sorumlu tutulmaktadır. Bunun yanında işveren mobbing uygulamamış olsa dahi amirler veyahut çalışma arkadaşları, kişiye karşı bir mobbing uyguluyor ise işveren bu mobbingi sonlandırmak için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. İşveren gerekli tedbirleri almaz ise mobbing sebebiyle doğacak zararı tazmin etmek durumundadır. Eğer işveren bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise işverene karşı mobbing davası olarak bilinen davayı açarak işçilik alacaklarının talep edilmesi mümkündür.

  • MOBBİNGE MARUZ KALAN KİŞİ HANGİ HAKLARA SAHİPTİR?

Mobbinge maruz kalan işçinin sahip olduğu pek çok hak bulunmaktadır. Bu haklarını kullanabilir ve aynı zamanda tazminat talep edebilir.

Öncelikle mobbinge uğrayan işçinin, iş sözleşmesini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Normal şartlarda işçi istifa eder ise kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır. Fakat mobbinge maruz kalıp istifa etmek zorunda kalan işçi için durum böyle olmayıp işçi kıdem tazminatı hakkına da sahiptir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi uğradığı psikolojik şiddet sebebiyle manevi tazminat da talep edilebilmektedir.

  • MOBBİNG NASIL İSPAT EDİLİR?

  • Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan konuşmaların ve SMS üzerinden gerçekleştirilen konuşmaların görüntüleri, (Görüntülerde kişi adından ziyade, telefon numarasının görünmesi önem arz eder.)
  • Elektronik postalar,
  • Güvenlik kamerası kayıtları
  • Ses kayıtları ve
  • Tanık

Mobbinge uğrayan işçilerin bunu ispat edebileceği yöntemler arasında yer almaktadır.

  • MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİNİN TAZMİNAT HAKKI

İşçi mobinge maruz kaldığında işyerinden ayrılarak kıdem tazminatı talep edebilir veya mobbingin tespiti için iş mahkemesinde dava açabilir. Mobbingin varlığı feshi haklı kılmaktadır. Yani kıdem tazminatını hak ederek çalışan işyerinden ayrılabilir.

Bunun yanında mobbinge maruz kalan kişilerin kişilik hakları saldırıya uğramakta hatta çoğu zaman kişilerin yaşadıkları baskı sonucu mide bağırsak ağrıları, panik atak , depresyon gibi rahatsızlıkları yaşadıkları görülmektedir. Tüm bu sebeplerle kişinin manevi olarak yıprandığı şüphesizdir. Kişi mobbing tespiti için açmış olduğu davada yaşamış olduğu olumsuz olaylar sebebiyle yıpranmasının bir sonucu olarak manevi tazminat da talep edebilmektedir.